Skip to main content
Гане Тодоровски
НАШИНСКА
.
Да ни е да сме доста
колку да се разбистри небото
над Бистрине, Корабине —
.
Да ни е да сме доволно
колку за да се довардиме
покрај Вардарине и Струмине —
.
Да ни е да сме мерата
колку да се прелееме
од колено во колено до кај истрајвекот —
.
Малцичка сме ли ете па што
малцичка божем а веќе со векови
по стопати по севезден нè пребројуваат
.
Но ние сме како што сте како што се
И покрај сè и покрај сè
колку сме толку сме токму сме!